Rujukan

Kebanyakkan sumber rujukan diperolehi daripada nota kuliah dan laporan amali Kursus Asas Elektromekanikal Dan Enjin.
Selebihnya diperolehi daripada sumber internet seperti:

http://bengkelautomotif.blogspot.com
(zairizal tahir,Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu, Malaysia)

http://youtube.com


Copyright © Selami Dunia Enjin